Nyhetsarkiv

< Tillbaka

Byavandring i Grönvik 2014-08-16


En kort presentation av Grönviks gårdar och fastigheter.


Samling var hos Eskilssons. Lasse gift med Ann-Charlotte är femte generationen på Grönvik 1:3. Generationerna tidigare har varit: Elsa gift med Eskil Olsson Selma gift med Oskar Kroon David Svensson gift med Josefina Sven Andersson gift med Maja-Lisa Magnidotter och efter hennes död gift med Elsa Jönsdotter.


På denna plats låg tidigare en skola som sedan användes som svinhus innan detta huset byggdes 1959.


Vandringen är igång över Grönviks naturreservat på väg mot Sjöudden på gamla vägen mot Blötan upp till torpet/backstugan Sjöudden


Nuvarande backstugusittare framför sommartorpet. Vi har haft det som fritidshus sedan mitten av 70-talet.


Intresserade besökare får höra om torpets historia. Byggdes på 1850-talet och var permanentbostad till mitten av 40-talet. Siste bofaste var fiskaren/trädgårdsmästaren Alfred Karlsson. En ensling som fann lugnet här efter en olycklig kärlekshistoria i Stockholm,där han arbetade på Drottningholms slott som trädgårdsmästare.


Huset har renoverats i olika omgångar sedan det blev egen fastighet i slutet av 40-talet. Dörren har ursprungligen suttit på mangårdsbyggnaden i Grönvik.


Genom grinden gick man på trädgårdsmästarens tid in på en grusgång , som ledde upp till huset och omgiven av rosor, andra blommor och fruktträd. Han levde på att sälja blommor och frukt samt fisk från Stora Hensjön. Det säjs att han planterade in sik i sjön.


Bostaden på Grönvik 5 låg tidigare intill och parallellt med grannhuset. Bostaden flyttades i samband med renovering i början på 50-talet


Det gamla kokhuset med vällingklockan användes som tillfällig bostad när huvudbyggnaden flyttades. Klockan är tillverkad av "Hjalmar gjutare" i Djuramåla.


: Loftstugan byggdes -68 för att tillgodose behovet av ett garage. Modell för bygget är den s.k. Dackestugan som finns att se på "Kulturen" i Lund.


Snickarboden med tillhörande jordkällare kan vara det äldsta huset i Grönvik.


Sjöstugan stod ursprungligen utanför Urshult och flyttades till Grönvik i mitten på 60-talet. Huset låg tidigare i en liten by med liknande hus som kallades för "ryssa-stan" påstås ha byggts av ryska krigsfångar som Carl den Xll tagit med sig till Sverige.


När huset monterades ned inför flytten hittades ett skillingbanco-mynt från 1600-talets början vilket indikerar åldern på huset. Under golvtiljorna hittades även tre liter kumminkryddat brännvin. Flaskorna var inlindade i ark av Smålansposten där det stod att läsa om "bondetåget"1914, vilket tyder på att huset vid den tiden var bebott.

< Tillbaka
webbdesign: sebastian abrahamsson