Styrelsen

Styrelsen för verksamhetsåret 2013
Thomas Liljegren, ordförande, thomas.ej.liljegren@telia.com
Agne Paulsson, v ordf, agne.paulsson@telia.com
Ann-Charlotte Eskilsson, kassör
Linn Hagelberg sekreterare
Karin Nilsson ledamot
Lennart Arnesson, suppleant
Ingrid Håkansson, suppleant
Senast ändrad 2013-11-15