Bra att veta

Hensnet äger all utrustning fram till den switcher som finns i varje ansluten fastighet. Den ägs av fastighetsägaren.
Ett fibernät är okänsligt för blixt och elektriska överslag. Dock kan switcher, router mm skadas av blixt och elektriska överslag. Går åskan i närheten, dra ut elanslutningen till dessa apparater.
Med bredbandet kan du få TV, telefon och datatrafik (internet) Du väljer själv den operatör du vill ha för varje tjänst. Byter du telefonioperatör från Telia till annan operatör kan du, om du vill, få behålla ditt telefonnummer. Tala med Telia om det samtidigt som du säger upp ditt gamla abonnemang. På samma sätt kan du, mot viss kostnad, få behålla den Telia epostadressen som du kanske har. Porterar heter detta på fackspråk.
Om ditt internet eller din telefon eller Tv mottagning inte fungerar, skall du felanmäla detta till den operatör som du använder. Innan du gör det kan det vara idé att stänga av och starta om din switcher och router. Många gånger löser det problemet.
Fibernätet är nergrävt mellan 40 och 80 cm i marken. Skall du flera gånger under kort tid speciellt under tjällossningstider, köra över fibern med tungt fordon är det bra om du ordnar någon form av tillfällig förstärkning.
Om du flyttar måste du själv säga upp ditt abonnemang hos Wexnet. Ny ägare i din f.d. fastighet måste anmäla sig hos Wexnet.
Senast ändrad 2013-11-15