Bli medlem

OM man vill bli medlem och ansluta sin fastighet.
Ett bredbandsnät som Hensnet blir aldrig färdigt. Det kommer hela tiden till nya fastigheter. Emellertid är villkoren annorlunda för de fastigheter som ägaren vill ansluta sedan det först prospekterade nätet blivit färdigt. Detta byggdes med ett betydande stöd från kommun och länsstyrelse. För fastigheter som senare skall anslutas får fastighetsägaren räkna med att betala i stort sett hela kostnaden själv. Det ursprungliga nätet byggdes med viss, men inte stor, överkapacitet. Det betyder att någon ny abonnent kan tillkomma på en viss sträcka, men inte många.
För att ansluta en ny fastighet får fastighetsägaren betala 12500 kr i insats till och 10000 kr plus 2500 kr moms i anslutningsavgift. Därutöver tillkommer kostnader för grävning från närmaste kopplingsskåp fram till den aktuella fastigheten och för eventuell inblåsning av ny fiber för att få tillräcklig kapacitet.
Var den slutliga kostnaden blir beror således på avståndet som måste grävas och om ny fiber behöver blåsas in.
Hensnet kan lämna prisuppgift. Tala med någon i styrelsen.
Senast ändrad 2013-11-25