Anmälan

Nu öppnar anmälan till Hensmåla Triathlon 2019!

Startskottet avfyras kl. 15.00 den 20 juli 2019.
Max 160 st individuellt startande samt 40 st lag.
Nedre åldersgräns: fylla 16 år under 2019.
Övre åldersgräns: ingen.

  • Anmälan görs på mail: hensmala.triathlon@gmail.com
  • Skriv ditt namn, personnummer samt mailadress som vi når dig på även under semester. Skriv gärna vilken klubb eller ort du kommer ifrån.
  • Du kommer att få ett svarsmail med ditt startnummer samt bankgironummer som du skall betala in startavgiften på. OBS! Betald startavgift återbetalas ej!
  • Vi förlänger tiden för den låga startavgiften!
  • Startavgiften är 300 kr vid anmälan senast 30 juni 2019, därefter 400 kr.
  • Även i år går det bra att anmäla lag, en simmar en cyklar och en springer. Deltagaravgift 500 kr för lag vid anmälan senast 30 juni 2019, därefter 600 kr. Skicka in lagets namn samt samtliga lagdeltagarnas namn, personnummer och mailadresser. Ange även vem som blivit utsedd till lagledare av laget.
  • Om inte startavgiften är betald inom 30 dagar från svarsmailet stryks din anmälan och startnumret överlämnas till någon annan.
  • (Får du inget svarsmail inom 5 dagar så hör av dig.)

Man har under senare år sett en tendens till ökning av antalet personer som
drabbas av denna neuromuskulära sjukdom. Än så länge vet man inte vad som
orsakar sjukdomen och har därför ej heller kunnat ta fram något botemedel.
Forskning pågår på flera fronter.
Hjälp oss att hjälpa genom att springa Hensmåla Triathlon för bekämpandet av ALS!

Allt överskott går till ALS-forskningen.
Vi har samlat in strax över 538 000 kr på 6 år till forskning mot ALS!

Gå gärna in och skänk en gåva till vår insamling på Neuros hemsida.
Allt går till forskningen mot ALS.
Tack för din hjälp!