Anmälan

Nu öppnar anmälan till Hensmåla Triathlon 2017!

Startskottet avfyras kl. 15.00 den 29 juli 2017.
Deltagarantalet är maximerat till 200 st.
Nedre åldersgräns: fylla 16 år under 2017.
Övre åldersgräns: ingen.

  • Anmälan görs på mail: hensmala.triathlon@gmail.com
  • Skriv ditt namn, personnummer samt mailadress som vi når dig på även under semester.
  • Du kommer att få ett svarsmail med ditt startnummer samt bankgironummer som du skall betala in startavgiften på. OBS! Betald startavgift återbetalas ej!
  • Startavgiften är 250 kr vid anmälan senast 31 maj 2017, därefter 350 kr.
  • I år kan ni även anmäla lag, en simmar en cyklar och en springer. Deltagaravgift 450 kr för lag. Skicka in lagets namn samt lagdeltagarnas namn, personnummer och mailadress.
  • Om inte startavgiften är betald inom 15 dagar från svarsmailet stryks din anmälan och startnumret överlämnas till någon annan.
  • (Får du inget svarsmail inom 5 dagar så hör av dig.)
  • Nytt för i år är även tidtagning av Racetimer (tidtagning med engångschip intrigerat med nummerlappen).

Allt överskott går till ALS-forskningen.
Vi har samlat in strax över 408 000 kr på 5 år till forskning mot ALS!
Gå gärna in på årets insamling på Neroförbundets hemsida:
http://www.neurogavan.se/insamlingar/hensmala-triathlon
Där kan du även skänka en gåva, allt går till forskningen mot ALS.
Tack för din hjälp!

Man har under senare år sett en tendens till ökning av antalet personer som
drabbas av denna neuromuskulära sjukdom. Än så länge vet man inte vad som
orsakar sjukdomen och har därför ej heller kunnat ta fram något botemedel.
Forskning pågår på flera fronter.
Hjälp oss att hjälpa genom att springa Hensmåla Triathlon för bekämpandet av ALS!