ALS (amyotrofisk lateral skleros)

ALS är en sjukdom som leder till förlamningar, orsakade av att de nervceller i hjärnan och ryggmärgen som styr musklerna bryts ner. Medvetandet påverkas inte. Andningssvikt uppträder förr eller senare, och oftast dör personen inom 2-4 år.

Orsaken är inte känd. Ärftlig i endast 5-10% av fallen. Ingen bot finns ännu. Smittar inte. Förekommer över hela världen.

Varje år insjuknar cirka 200 personer i Sverige. Tendens till ökning på senare tid. De flesta som insjuknar är mellan 50 och 70 år.
Neuroförbundet - ALS
Gå gärna in och skänk en gåva till vår insamling på Neuroförbundets hemsida (f.d. NHR).
Allt går till forskningen mot ALS.
Tack för din hjälp!